Studentima uručeni prvi sertifikati u Sandžaku za napredni nivo Java programiranja (Oracle)

Danas, 24.06.2015. godine uručeni su prvi sertifikati u Sandžaku za napredniji nivo programiranja u Javi.  

Februara 2015. godine, prva grupa od oko 40 informatičara i programera, iz različitih regiona u Srbiji, stekla je zvaničnu licencu predavača Oracle akademije za napredno programiranje u Javi. Među njima je i doc. dr Muzafer Saračević, koji je odmah nakon sticanja te licence primenio stečana znanja u okviru svojih predmeta na Departmanu za računarske nauke. Inače, na Internacionalnom Univerzitetu u Novom Pazaru se do sad aktivno realizuju još dva kursa Oracle akademije: Database Design and Programming with SQL i JAVA Fundamentals (osnovni nivo).

ORACLE је vоdеćа kоmpаniја kоја pоkrivа sеrvisе bаzа pоdаtаkа i infоrmаciоnih sistеmа, kао i Java prоgrаmskih rеšеnjа. Kоmpаniја оstvаruје i sаrаdnju sа еdukаciоnim ustаnоvаmа u svеtu, оbеzbеđuјući pri tоm sоpstvеnе rеsursе, а svе u cilјu еdukоvаnjа mlаdih stručnjаkа iz оblаsti IT-a. Univerzitet u Novom Pazaru је оd 2008. gоdinе člаn ORACLE Аkаdеmiје u оkviru prоgrаmа Introduction to Computer Science.

Pre zvanične dodele, rukovodilac Departmana za računarske nauke i ovlašćeni instruktor Oracle akademije, doc. dr Muzafer Saračević, pre dodele je naglasio značaj pohađanja i dobijanja ovakve prestižne međunarodno priznate sertifikacije, koja se fokusira na značajne uloge u razvoju softvera i programiranju. Dodao je i to da Oracle sertifikacija demonstrira kompetencije koje se posebno cene i izdvajaju u domenu informacionih tehnologija i na taj način se studentima obezbeđuju specijalizacije iz oblasti koje su danas najtraženije u svetu.

 

 

 

 

 

Leave a comment

×
Language