Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru na 11. mestu u Srbiji

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru (IUNP), prema istraživanju španskog centra "Webmotectrics Rankig of World Universities", nalazi se na 11. mestu u Srbiji, iako je osnovan tek 2002. godine, saopšteno je sa tog Univerziteta.
Među više od 20.000 visokoškolskih insitucija, Srbija se sa čak 10 univerziteta rangirala izmedju 478. i 10.838. mesta, a na čelu te liste visokoškolskih ustanova iz naše zemlje nalazi se Univerzitet u Beogradu.
Vebometrics rangiranje svetskih univerziteta (Webometrics Ranking of World Universities) je najveće javno istraživacko telo u Španiji, koje postoji od 2006. godine i ubraja se medju prve istraživacke organizacije u Evropi ovakvog tipa.
Generalna menadžerka IUNP Elma Zukorlić rekla je Tanjugu da, pored toga što je do sada 10 generacija studenata tu steklo obrazovanje i diplomu, ova obrazovna institucija ima važnu ulogu spone medju različitim kulturama i nacionalnostima u multietničkoj i multikulturalnoj sredini kao što je Novi Pazar.
"Činjenica da ovaj Univerzitet nastaje kao prva visokoobrazovna institucija u ovom delu zemlje govori o njemu kao ustanovi koja spaja, a ne razdvaja. Nastao je sa ciljem da pomogne i služi svim ljudima, bez obzira na nacionalnost i versku pripadnost, sa centralom u Novom Pazaru i visokoškolskim jedinicama u Subotici, Beogradu, Pančevu i Nišu, a danas sa otvorenim visokoškolskim jedinicama u Prijepolju i Preševu", izjavila je Zukorlićeva.
Prema njenim rečima, IUNP je istinski ambasador multikulturalnosti i multikonfesionalnosti, koji širi svoju viziju, duh i znanje, a sve u harmoniji sa tokovima visokoškolskog obrazovanja i razvoja unutar EU, kao i gradova u Srbiji gde ima svoje visokoškolske jedinice.

"Institucije visokog obrazovanja predstavljaju jedan od stubova opstanka i razvoja svakog društva, pre svega zbog pravilnog oblikovanja intelektualne elite, čime se odredjuje budućnost šire zajednice. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru je, prateći širok dijapazon naučnih disciplina, posebno usavršio etičko-kritičku dimenziju obrazovanja i moralne odnose u kolektivu, koji kao takvi mogu biti uzor drugim visokoškolskim ustanovama", smatra ona.
Zukorlićeva kaže da Univerzitet dosledno širi akademske slobode studenata i profesora, a posebno princip slobode i nauke sa pozicije internacionalizma i univerzalizma.
"Nastavni kadar Univerziteta čine renomirani profesori ne samo iz Srbije već iz većine zemalja iz regiona. Nastava se odvija u moderno dizajniranim i tehnički opremljenim učionicama,

vežbaonicama, laboratorijama, salama. Velika prednost IUNIP-a jeste što studenti funkcionišu u malim grupama, koje su mentorski vodjene", objasnila je ona.
Na Internacionalnom univerzitetu postoji šest departmana na kojima studira oko 1.500 studenata: Departman za filološke nauke, Departman za pedagoško-psihološke nauke, Departman za pravne nauke, Departman za ekonomske nauke, Departman za računarske nauke i Departman umetnosti.
(Izvor: Tanjug; www.prva.rs)

Leave a comment

×
Language