Učešće na konferenciji o suđenju u razumnom roku u organizaciji OEBS-a

U petak, 12. juna 2015 godine, u hotelu "Zira" u Beogradu u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji održana je regionalna konferencija o suđenju u razumnom roku na kojoj su učešće uzeli profesori, sudije, tužioci, branioci i policijski službenici iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije, Slovenije i Srbije.

Konferencija je imala za cilj podizanje svesti učesnika o drugačijim ulogama stranaka tokom glavnog pretresa, kakve im daje novi Zakonik o krivičnom postupku. Izlagači na konferenciji su stavili akcenat i na uporedno-pravna rešenja i iskustva iz regiona u pogledu sprovođenja krivičnog postupka sa tužilačkom istragom. Takođe, na konferenciji je predstavljena i publikacija pod nazivom: ,,Glavni pretres i suđenje u razumnom roku", koju je priredila Misija OEBS u Srbiji. Pomenuta publikacija predstavlja zbornik radova pravnih stručnjaka iz regiona u vezi sa temama kao što su glavni pretres, predstavljanje dokaza tokom glavnog pretresa, unakrsno ispitivanje, kao i značaj glavnog pretresa u poštovanju principa suđenja u razumnom roku.

Učešće na konferenciji ispred Departmana za pravne nauke IUNP-a uzeo je doc. dr Aleksandar R. Ivanović, rukovodilac Departmana za pravne nauke. 

 

Leave a comment

×
Language