Obuka gađanja iz vatrenog oružja na VNJ u Nišu u okviru praktične nastave

Obuka gađanja iz vatrenog oružja u saradnji sa “Safari klubom” iz Niša koji je licenciran za tu delatnost , organizovana je na Visokoškolskoj nastavnoj jedinici u Nišu. Studenti IV godine Departmana za pravne nauke , smer- pravo unutrašnjih poslova, u okviru praktične nastave obavili su trodnevnu obuku gađanja i to:

 11.05.2015. god.  teorijska obuka gađanja iz vatrenog oružja održana na Visokoškolskoj nastavnoj jedinici u Nišu – pravni aspekt držanja, nošenja i upotrebe vatrenog oružja, bezbedno rukovanje vatrenim oružjem, osnovi balistike i tehnike gađanja.

12.05.2015.god. praktična obuka gađanja iz vatrenog oružja održana u „Safari klubu“ u Nišu – praktično gađanje uključujući i bezbedno rukovanje oružjem.

 15.05.2015.god. polaganje  koje je ocenjivala tročlana komisija iz Policijske uprave Niš, takođe održana na Visokoškolskoj nastavnoj jedinici u Nišu. Nakon završene obuke gađanja iz vatrenog oružja i položenog stručnog testa studenti su na osnovu postignutih rezultata dobili sertifikate.

Leave a comment

×
Language