Tematska predavanja održana u Bečeju

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta  „Prepoznaj, nauči, reši“ organizuje tematska predavanja za srednjoškolce. Predavanja su 28.04.2015. godine održana za maturante svih srednjih škola u Bečeju na temu "Fejsbuk kriminalitet". Predavanja je održala asistentica Jelena Mirković sa Departmana za pravne nauke na Visokoškolskoj jedinici u Subotici.

Cilj predavanja je da ukaže na sve opasnosti koje nosi korišćenje društvene mreže Facebook kao i to koja sve krivična dela mogubiti  izvršrna putem društvanih mreža. Takođe, učenicima su predstavljene i preventivne mere i radnje koje se trebaju preduzeti u cilju sprečavanja gore navedenih zloupotreba.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljene teme i uzeli aktivno učešće kroz postavljanje pitanja, iznošenje stavova i diskusiju.

           Predavači su istakli i to da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja u ovoj ali i u drugim srednjim školama u Subotici, Pančevu, Prijepolju, Nišu, Preševu, Novom Pazaru i ostalim gradovima u Srbiji biće organizovana u narednom periodu gde će srednjoškolci biti upoznati i sa sledećim temama:

  • Prevencija vršnjačkog nasilja;
  • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Štetnost zloupotrebe opojnih droga;
  • Mladi kao žrtve trgovine ljudima.

 

 

Leave a comment

×
Language