Profesori IUNP-a na seminaru na Pravnom fakultetu Univerziteta u Varšavi

Od 23-26. aprila 2015. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Varšavi održan je „Osmi seminar za mlade istraživače iz oblasti radnog i socijalnog prava“ (The 8th Seminar for young researchers on Labour Law and Social Law). Seminar je organizovan od strane Mreže mladih istraživača evropskog radnog i socijalnog prava (Network on European Labour and Social Law of Young Researchers), a zvanični jezik seminara je bio engleski.

Mreža mladih istraživača evropskog radnog i socijalnog prava ima za cilj promociju naučne diskusije i saradnje između studenata postdiplomskih studija i postdoktoranata koji se bave istraživanjem u oblasti radnog i socijalog prava (socijalne sigurnosti) na tlu Evrope. Rad mreže je kao i prethodnih godina podržan je od strane profesora Tina Jaspersa, sa Univerziteta iz Utrehta,  Volfharda Kohtea sa Martih Luter Univerziteta iz Halle-Wittenberga, Jozefa Hajdua sa Univerziteta iz Segedina i Lukaša Pisarčkog sa Univerziteta u Varšavi. Cilj, ovogodišnjeg seminara je promocija pospešivanje međunarodne saradnje između predstavnika pravnih fakulteta iz različitih država. Osmi po redu seminar obuhvatio je sledeće tematske celine:

– Međunarodno pravo rada i socijalno pravo (pravo socijalne sigurnosti);

– Evropsko zapošljavanje i evrospsko radno i socvijalno pravo (pravo socijalne sigrnosti);

– Uporedno radno i socijalno pravo (pravo socijalne sigurnosti).

Učesnici ovog seminara bili su mladi istraživači iz sledećih zemalja: Nemačke, Holandije, Danske, Škotske, Mađarske, Italije, Francuske, Španije, Poljske, Srbije i Crne Gore.

Rad na seminaru se odvijao kroz sledeće sesije:

– Individualno pravo na zapošljavanje i fundamentalna socijalna prava;

– Odgovori na izazove po pitanju individualnog prava na zapošljavanje;

– Spoljašnji izazovi radnog prava;

– Razvoj kolektivnog prava na rad;

– Novi oblici revropske/međunarodne regulative radnog prava.

Učešće na seminaru uzeli su i profesori Departmana za pravne nauke IUNP-a, doc. dr Aleksandar R. Ivanović, rukovodilac departmana i profesorica dr. Dragana Randjelović. Oni su u okviru sesije „Spoljašnji izazovi radnog prava“, predstavili svoj zajednički rad na temu „Novi zakon o radu u Republici Srbiji / harmonizacija sa pravom Evropske Unije, realno obećanje ili mit (New Labour Law in The Republic of Serbia – harmonization with the law of European Union, the real promise or a myth“.

Profesori Ivanović i profesorica Randjelović su u svom radu upoznali prisutne na konferenciji sa novim rešenjima Zakona o radu Republike Srbije, pre svega ističući njegov socijalnih aspekt i položaj i prava radnika. Takođe, u svom radu, oni su nastojali da utvrde da li je i do koje mere opravdano očekivanje zakonodavca, sa jedne strane, i ispunjena obećanja data radnicima, sa druge strane, da će novi zakon biti usaglašen sa standardima i pravom Evropske Unije.

 

Leave a comment

×
Language