Poziv za 2. Međunarodnu konferenciju o obrazovanju, kulturi i identitetu

 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu, u partnerstvu sa Univerzitetom u Tuzli, Bosna i Hercegovina, Deakin Univerzitetom, Australija, Internacionalnim univerzitetom u Novom Pazaru, Srbija, Balkan International Univerzitetom, Makedonija i Karabuk Univerzitetom, Turska, organizira 2. Međunarodnu konferenciju o obrazovanju, kulturi i identitetu (International Conference on Education, Culture and Identity – ICECI'15). Konferencija će se održati na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, Bosna i Hercegovina 15-16 oktobra 2015.

Tema konferencije je "Novi trendovi i izazovi u današnjoj Europi '. Istraživat će suvremena pitanja vezana za obrazovanje, kulturu i identitet. Ovako međusobno povezana pitanja su postala sve važnija u dobu različitosti, multikulturalnosti i globalizacije. Budući da takve koncepcije teško mogu biti definirane i objašnjene jednom akademskom disciplinom, ova interdisciplinarna međunarodna konferencija ima za cilj analizirati ih iz različitih perspektiva, kao što su obrazovna, psihološka, socijalna, kulturna, politička, historijska, književna, vizuelna, umjetnička i perspektiva u vezi sa medijima.

Oblasti konferencije:

· Obrazovanje                         · Kulturne studije

· Književnost                            · Nacionalne baštine

· Jezik                                       · Međunarodni odnosi

· Umjetnost                            · Informacione tehnologije

· Mediji                                   · Sociologija i socijalna psihologija

· Historija                                 · Ostale društvene nauke istraživačkih tema

· Politika

 

Ključni datumi:

· Podnošenje sažetaka: 1. jul 2015. godine

· Obavijest o prihvatanju sažetka: 1. avgust 2015. godine

· Podnošenje cijelog rada: 1. septembar 2015. godine

· Kraj prijavljivanja: 15. avgust 2015. godine

· Datum konferencije: 15-16 oktobar 2015. godine

Kotizacija za učesnike s Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru iznosi: 60 Eura.

Detaljnije informacije na: www.iceci.ius.edu.ba i e-mail adresi: iceci@ius.edu.ba

Leave a comment

×
Language