Tematska predavanja održana u Prijepolju

U okviru projekta “Prepoznaj, nauči, riješi” Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru održao je niz predavanja u srednjim školama u velikom broju gradova. Tematska predavanja su jučer, 22.04.2015. g., održana u Ekonomsko-trgovinskoj školi u Prijepolju na temu “Prevencija vršnjačkog nasilja”. Predavanja je za srednjoškolce održao profesor Departmana za pravne nauke, doc. dr. Eldar Šaljić.

Cilj predavanja je da se srednjoškolci upoznaju sa aktuelnim problemima koji su prisutani u društvu kao i načinima na kojima se vršnjačko nasilje može sprečiti.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljene teme i uzeli aktivno učešće kroz postavljanje pitanja, iznošenje stavova i diskusiju.

           Predavači su istakli i to da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja u ovoj ali i u drugim srednjim školama u Subotici, Pančevu, Prijepolju, Nišu, Preševu i Novom Pazaru biće organizovana u narednom periodu gde će srednjoškolci biti upoznati i sa sledećim temama:

  • Štetnost opojnih droga;
  • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Fejsbuk kriminalitet;
  • Mladi kao žrtve trgovine ljudima.

 

 

 

Leave a comment

×
Language