Nastavljena tematska predavanja u Zaječaru i Pirotu

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta “Prepoznaj, nauči, reši” organizuje tematska predavanja za učenike srednjih škola.

Predavanja su 20.03.2015. godine, održana u Gimnaziji u Pirotu na temu “Fejsbuk kriminalitet”, u Tehničkoj školi u Zaječaru, na temu "Vrsnjacko nasilje" i u srednjoj Ekonomskoj školi u Zaječaru na temu „Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta”. Predavanja je u Pirotu održala asistentica Maja Grujić, a u Zaječaru asistentice Milena Bogdanić i Jelena Rakić.

Osnovni cilj predavanja je upoznavanje učenike o tome šta je fejsbuk kriminalitet; koja krivična dela se mogu vršiti preko ove društvene mreže (krađe, prevare, otmice, ugrožavanje sigurnosti, silovanje, izazivanje nacionalne, rasne, i verske mržnje i netrpeljivosti i dr.); šta je online grooming; kako sprečiti fejsbuk kriminalitet; upoznavanje mladih sa merama zaštite koje mogu preduzeti kako bi sprečili viktimizaciju. U okviru predavanja srednjoškolci su upoznati i sa nekim od forenzičkih metoda s ciljem da im se približi postupak dolaženja do materijalnih dokaza i njihove vrednosti u krivičnom postupku.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljene temu, aktivno učestvovali iznoseći svoje primere iz okruženja, stavove i postavljali pitanja.

Predavači su istakli da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja u ovoj ali i u drugim srednjim školama u Nišu, Subotici, Pančevu, Prijepolju, Preševu i Novom Pazaru biće organizovana u narednom periodu.

 

Leave a comment

×
Language