Tematska predavanja održana u srednjim školama u Leskovcu

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta  „Prepoznaj, nauči, reši“  je organizovao tematska predavanja za srednjoškolce grada Leskovca.  Profesori IUNP su obišli  Trgovačko-ugostiteljsku školu, Tekstilnu školu, Poljoprivrednu školu, te Ekonomsku školu i Gimnaziju. Predavanja su održana u srednjoj Tekstilnoj školi na teme " Mladi kao žrtve trgovine ljudima i Prevencija vršnjačkog nasilja".  Predavanja su držali profesori Dragana Ranđelović i Ergin Hakić.  

Učenici su upoznati sa trgovinom ljudima koja predstavlja jedan od najvećih problema sa kojima se suočava savremeno  društvo.  Cilj predavanja je ukazati omladini na najčešće oblike vrbovanja mladih osoba u lancu trgovine ljudima putem raznih poslovnih ponuda/oglasa u kojima se traže radnice/radnici različitih profila, uz obećanje dobre zarade, smeštaja, korektnog odnosa i obezbeđivanje vize i radne dozvole (ako se radi o poslu u inostranstvu), kao i da se oglasi ovakve sadržine mogu naći u većini novina, kao i na internet i društvenim mrežama.

O problemu i prevenciji  vršnjačkog nasilja, bilo je reči o mladima koji  imaju probleme da se uklope u društvu, kako se često odvajaju te postaju lak plen za siledžije i nasilnike.  Akcenat je stavljen na ojačanje učenika da prijavljuju nasilje kada se dogodi a nihove profesore  da na njega brzo i konstruktivno reaguju, ne puštajući problem “da se sam reši“.  Intenzivno rad sa učenicima koji trpe nasilje kao i onima koji ga vrše, i da zajedno rade na promociji tolerancije i ne nasilja.

Učenici završnih razreda u svim srednjim školama  su upoznati  o IUNP-u  i studijskim programima kao i  tradicijom dugom 12 godina IVJ u Nišu, gde im je predstavljena mogućnost upisa na  svih šest departmana na IUNP-u.

Predavanja u okolnim gradovim  biće  organizovana u narednom periodu gde će srednjoškolci biti upoznati sa temama:

  • Prevencija vršnjačkog nasilja;
  • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Fejsbuk kriminalitet;
  • Mladi kao žrtve trgovine ljudima.

 

Leave a comment

×
Language