Održana tematska predavanja u Aleksincu i nastavljen ciklus predavanja u Subotici

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta “Prepoznaj, nauči, reši” organizuje tematska predavanja za učenike srednjih škola.

Predavanja su 18.03.2015.godine, održana u u Gimnaziji u Aleksincu  na temu "Štetnost zloupotrebe opojnih droga", a istog dana ciklus predavanja nastavljen je u Gimnaziji u Subotici na temu “Facebook kriminalitet”. Predavanje je u Aleksincu održala asistentica Milena Bogdanić, a u Subotici asistentica Jelena Mirković.

Primarni cilj predavanja je stvaranje opšteg utiska o štetnosti opojnih droga  kod učesnika kao načinu prevencije narkomanije. Cilj je i taj da se privuče pažnja mladih na devijantna i protivpravna ponašanja koje imaju destruktivno dejstvo na društvo. Tema je predstavljena kroz veliki broj praktičnih primera.

Učenicima je tokom predavanja u Subotici ukazano na kriminalne radnje koje se dešavaju na društvenoj mreži fejsbuk i na načine kako sebe da zaštite da ne postanu žrtve ovog vida kriminaliteta.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljene teme, aktivno učestvovali iznoseći svoje primere iz života, stavove i postavljali pitanja.

Predavači su istakli da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja u ovoj ali i u drugim srednjim školama u Nišu, Subotici, Pančevu, Prijepolju, Preševu i Novom Pazaru biće organizovana u narednom periodu gde će srednjoškolci biti upoznati i sa sledećim temama:

  • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Mladi kao žrtve trgovine ljudima;
  • Žrtve seksualnog nasilja.

 

Leave a comment

×
Language