Departman za pravne nauke IUNP-a postao član Evropske asocijacije pravnih fakulteta (ELFA)

Departman za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru primljen je u članstvo Evropske asocijacije pravnih fakulteta (European Law Faculty Association – ELFA).  Evropska asocijacija pravnih fakulteta je osnovana 1995. godine u Luvenu u Belgiji od strane 80  pravnih fakulteta sa različitih evropskih univerziteta. Sjedište asocijacije je u Madridu i ona danas broji više od 200 članova  uglavnom iz zemalja Evropske unije i zemalja koje teže da postanu članice EU.

Osnovni ciljevi Evropske asocijacije pravnih fakutleta su:

–        koordinacija procesom reforme obrazovanja pravnika u Evropi;

–        uvođenje novih tema i oblasti u nastavne sadržaje na pravnim fakultetima;

–        promocija suradnje između univerziteta u Evropi i predstavljanje pravnih fakulteta u evropskim institucijama, nacionalnim obrazovnim institucijama i strukovnim udruženima adovokata, i tužilaca.

Osim koordinacijom procesa obrazovanja, Evropska asocijacija pravnih fakulteta predstavlja pravne fakultete u brojnim institucijama Evropske unije i profesionalnim udruženjima advokata i tužilaca, a organizira i međunarodne naučne skupove i konferencije o najinteresantnijim temama današnjice. Također, asocijacija izdaje Evropski žurnal pravnog obrazovanja  (European journal of legal education – EJLE), ona pruža informacije o trenutnom stanju obrazovanja pravnika na tlu Evrope i svijeta.

Trenutno u fokusu interesovanja Udruženja su aktivnosti u vezi reforme pravnog obrazovanja u Evropi.

Članstvo u ovoj asocijaci je potvrda kvaliteta rada na Departmana za pravne nauke i usklađenosti nastavnih planova i programa ovog departmana sa najvišim evropskim i svjetskim standardima u oblasti obrazovanja pravnika.

Asocijacija u aprilu ove godine održava Generalnu skupštinu, na kojoj će učešće uzeti i predstavnici Departmana za pravne nauke koji će se na ovaj način kao punopravni članovi asocijacije direktno uključiti u reformske procese obrazovanja pravnika na evropskom nivou.

 

Leave a comment

×
Language