Tematska predavanja „Prepoznaj, nauči, reši“ održana u Medicinskoj školi u Novom Pazaru

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta  „Prepoznaj, nauči, reši“ organizuje tematska predavanja za srednjoškolce. Predavanja su 09.03.2015. godine održana u srednjoj Medicinskoj školi, u Novom Pazaru na temu "Štetnost zloupotrebe opojnih droga".  Predavanja su držali doc. dr. Eldar Šaljić i doc. dr. Azra Ćatović.Primarni cilj predavanja je stvaranje opšteg utiska o štetnosti opojnih droga  kod učesnika kao načinu prevencije narkomanije. Cilj je i taj da se privuče pažnja mladih na devijantna i protivpravna ponašanja koje imaju destruktivno dejstvo na društvo. Tema je predstavljena kroz veliki broj praktičnih primera.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljene teme i uzeli aktivno učešće kroz postavljanje pitanja, iznošenje stavova i diskusiju.

           Predavači su istakli i to da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja u ovoj ali i u drugim srednjim školama u Subotici, Pančevu, Prijepolju, Nišu, Preševu i Novom Pazaru biće organizovana u narednom periodu gde će srednjoškolci biti upoznati i sa sledećim temama:

  • Prevencija vršnjačkog nasilja;
  • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Fejsbuk kriminalitet;
  • Mladi kao žrtve trgovine ljudima.

Leave a comment

×
Language