Tematska predavanja „Prepoznaj, nauči, reši” održana u Gimnaziji u Zaječaru

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta „Prepoznaj, nauči, reši” organizuje tematska predavanja za učenike srednjih škola. Predavanja su 03.03.2015.godine, održana u Gimnaziji u Zaječaru na teme „Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom)” i „Štetnost zloupotrebe opojnih droga”. Predavanja su odrzale asistentkinje Milena Bogdanić i Jelena Rakić.

     U okviru teme „Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom)”, predavači su ukazali na vrste nasilja u porodici sa akcentom na prepoznavanju nasilja nad zanemarenom i/ili seksualno zlostavljanom decom. Temom su obuhvaćene mere prevencije kao i mere zaštite žrtava ovog krivičnog dela.

     Predavanje na temu „Štetnost zloupotrebe opojnih droga”  imalo je za cilj upoznavanje mladih sa posledicama koje droge ostavljaju ne samo na konzumenta istih već i na čitavo društvo. Tema je predstavljena kroz brojne praktične primere.

     Predavači su istakli i to da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada učestvuje  i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

     Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljene teme, aktivno učestvujući uz postavljanje pitanja i iznošenje svojih stavova.

Predavanja u ovoj al ii drugim školama u Nišu, Subotici, Pančevu, Prijepolju, Preševu i Novom Pazaru biće organizovana u narednom period gde će srednjoškolci biti upoznati is a sledećim temama:

  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Mladi kao žrtve trgovine ljudima;
  • Žrtve seksualnog nasilja;
  • Fejsbuk kriminalitet;
  • Prevencija vršnjačkog nasilja.

 

 

Leave a comment

×
Language