Studenti IUNP-a učestvovali u radu seminara "Religija kao pokretač dijaloga"

Seminar "Religija kao pokretač dijaloga" održan je u okviru projekta "Mladi protiv nasilja i ekstremizma u Sandžaku" koji realizuje Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. U radu seminara učestvovali su studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru kao i studenti Državnog univerziteta. Predavači su bili izvršna direktorka Helsinškog odbora Izabela Kisić, direktor Balkanskog instituta za Bliski istok Ivan Ejub Kostić i sociolog religije Srđan Barišić.

Pored ove teme, govorilo se i o Vjerskom ekstremizmu i desnim ideologijama.

Na kraju seminara donijeti su zaključci da je: neophodan dijalog između mladih, te da ima prostora za dijalog kao i da se formiraju timovi za jačanje dijaloga.

Studenti su također razgovarali i sa predstavnicima Policijske uprave Novi Pazar a teme njihovog interesovanja bile su: problemi građana, suradnja građana i policije, zamjerke na rad policije itd.

Ovaj projekat finansira ambasada SAD-a.

 

Leave a comment

×
Language