Nastavljena tematska predavanja u srednjim školama u Nišu

 

Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta “Prepoznaj, nauči, reši” organizuje tematska predavanja za učenike srednjih škola.

Predavanja su 02.03.2015.godine, održana u Elektrotehničkoj školi “Nikola Tesla” u Nišu na temu “Prevencija vršnjačkog nasilja”. Predavanje je održala asistent Maja Grujić.

03.03.2015. održano je temtsko predavanje “Prevencija vršnjačkog nasilja” u Gimanziji ,,Stevan Sremac". Predavnje su održali doc. dr Enver Međedović i prof. Dragana Ranđelović.

Predavači su ukazali učenicima na najbitnije karakteristike vršnjačkog nasilja, što je neobhodo da bi im objasnili srž problema vršnjačkog nasilja. U drugom delu predavanja bilo je konkretno reči o prevenciji maloletničkog prestupništva i predstavljene su strategije u cilju sprečavnja vršnjačkog nasilja.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljenu temu, aktivno učestvovali iznoseći svoje primere iz života, stavove i postavljali pitanja.

Predavač je istakla da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja u ovoj ali i u drugim srednjim školama u Nišu, Subotici, Pančevu, Prijepolju, Preševu i Novom Pazaru biće organizovana u narednom periodu gde će srednjoškolci biti upoznati i sa sledećim temama:

  • Štetnost zloupotrebe opojnih droga;
  • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Fejsbuk kriminalitet;
  • Mladi kao žrtve trgovine ljudima;
  • Žrtve seksualnog nasilja.

 

Leave a comment

×
Language