IUNP promovirao projekte u Belgiji i Holandiji

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru promovirao je projekte Ljetnja škola Bosanskog jezika i On-line učenje Bosanskog jezika 28. 02.2015. g. u Belgiji i 01.03.2015. g. u Holandiji.U organizaciji Bošnjačke kulturne zajednice i Zajednice sandžačke dijaspore tom prilikom promovirana je i Enciklopedija sandžačkobošnjačke književnosti, dr. Jahje Fehratovića.

Dva projekta Internacionalnog univerziteta promovirao je rektor, prof. dr. Suad Bećirović, koji je kazao da je Internacionalni univerzitet razumio i shvatio potrebu Bošnjaka u dijaspori, kao i važnost očuvanja Bosanskog jezika kod mladih bošnjačkih naraštaja koji se odgajaju u dijaspori, po očuvanje svog identiteta Bošnjaka.

On je istakao da je Internacionalni univerzitet, svjestan potreba Bošnjaka koji žive u dijaspori, kao i opasnosti koja vreba mlade bošnjačke naraštaje u dijaspori u smislu gubljenja jednog od temelja bošnjačkog identiteta – Bosanskog jezika, izradio projekat Ljetnje škole Bosanskog jezika gdje djeca koja žive u dijaspori, tokom ljetnjih raspusta, mogu boraviti na Univerzitetu i učiti o svom maternjem jeziku.

Također, drugi vid nastave je za one koji žele kontinuirano učiti Bosanski jezik, ali zbog udaljenosti nisu u prilici biti redovni studenti na Univerzitetu. Sada imaju priliku On-linekonekcijom, uz tehničku podršku koju će obezbijediti Departman za računarske nauke, pratiti redovna predavanja i time biti redovni studenti.

Nakon obraćanja rektora Bećirovića, dr. Jahja Fehratović je promovirao Enciklopediju sandžačkobošnjačke književnosti, govoreći o periodu kojeg obrađuju prva dva toma, tj. period do 1912. godine, govoreći o brojnim sandžačkim piscima iz najranijih perioda postojanja Bošnjačkoga bića.

Nakon obraćanja, uslijedila su brojna pitanja prisutnih, na koja su iscrpno odgovarali promoteri.

Leave a comment

×
Language