Tematska predavanja „Prepoznaj, nauči, reši“ održana u Gimnaziji u Pančevu

 Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta  „Prepoznaj, nauči, reši“ organizuje tematska predavanja za srednjoškolce. Predavanja su 27.02.2015. godine održana u Gimnaziji u Pančevu na temu "Fejsbuk kriminalitet".

Predavanja su održali doc. dr Eldar Šaljić  i asistentica Jelena Orlić sa Departmana za pravne nauke na Visokoškolskoj jedinici u Pančevu,.

Cilj predavanja je da ukaže na sve opasnosti koje nosi korišćenje društvene mreže Facebook kao i to koja sve krivična dela mogubiti  izvršrna putem društvanih mreža. Takođe, učenicima su predstavljene i preventivne mere i radnje koje se trebaju preduzeti u cilju sprečavanja gore navedenih zloupotreba.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljene teme i uzeli aktivno učešće kroz postavljanje pitanja, iznošenje stavova i diskusiju.

           Predavači su istakli i to da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja u ovoj ali i u drugim srednjim školama u Subotici, Pančevu, Prijepolju, Nišu, Preševu i Novom Pazaru biće organizovana u narednom periodu gde će srednjoškolci biti upoznati i sa sledećim temama:

  • Prevencija vršnjačkog nasilja;
  • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Štetnost zloupotrebe opojnih droga;
  • Mladi kao žrtve trgovine ljudima.

 

Leave a comment

×
Language