Tematska predavanja „Prepoznaj, nauči, reši“ održana u Nišu

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta  „Prepoznaj, nauči, reši“ organizuje tematska predavanja za srednjoškolce. Predavanja su 13.02.2015. godine održana u srednjoj Trgovinskoj školi u Nišu na temu "Prevencija vršnjačkog nasilja".

Predavanja su držale Dragana Ranđelovic i Jelena Rakić.

Cilj predavanja je da se srednjoškolci upoznaju sa aktuelnim problemima koji su prisutani u društvu kao i načinima na kojima se vršnjačko nasilje može sprečiti.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljene teme i uzeli aktivno učešće kroz postavljanje pitanja, iznošenje stavova i diskusiju.

           Predavači su istakli i to da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja u ovoj ali i u drugim srednjim školama u Subotici, Pančevu, Prijepolju, Nišu, Preševu i Novom Pazaru biće organizovana u narednom periodu gde će srednjoškolci biti upoznati i sa sledećim temama:

  • Štetnost opojnih droga;
  • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Fejsbuk kriminalitet;
  • Mladi kao žrtve trgovine ljudima.

Leave a comment

×
Language