Potpisan sporazum između IUNP-a, Regionalnog pozorišta i Društva za pomoć MNRL

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru, Regionalno pozorište Novi Pazar i Društvo za pomoć mentalno nedeovoljno razvijenim licima potpisali su danas, 12.02.2015. g., sporazum o realizaciji projekata. Ispred pomenutih institucija projekte su potpisali rektor, prof. dr. Suad Bećirović, ispred Regionalnog pozorišta direktorka, Anđela Marić i ispred Društva za pomoć MNRL sekretar, Tahir Delić. Projekti se tiču izrade lutkarske predstave za djecu ometenu u razvoju, djecu romske nacionalnosti, djecu sa stalnim boravkom u Rehabilitacionom centru bolnice Novopazarska banja, djecu u vrtićima, djecu svih marginalizovanih grupa kao i  organizaciju radionice za lutkarsko pozoriste. Ciljevi projekata koji će biti realizirani u toku 2015. godine su  inkluzija  osoba ometenih u razvoju i osoba iz svih marginalizovanih grupa u društvenu zajednicu; početak rada na stvaranju lutkarskog pozorista;  povećanje broja aktivnosti u radu  sa djecom, nuđenje novih kulturnih sadržaja; obuka glumačke ekipe u radu sa lutkama. Prilikom potpisivanja sporazuma istaknut je značaj realizacije projekata ali značaj dalje saradnje pomenutih institucija. 

Leave a comment

×
Language