Tematska predavanja „Prepoznaj, nauči, reši“ održana u Pančevu i Kovačici

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta  „Prepoznaj, nauči, reši“ organizuje tematska predavanja za srednjoškolce.

Predavanja su 10.02.2015. godine održana u srednjoj elektrotehničkoj školi „Nikola Tesla“ u Pančevu na temu "Štetnost zloupotrebe opojnih droga". 11.02.2015. održana su dva predavanja  u gimaniziji ,, Mihajlo Pupin'' u Kovačici. Predavanja je držala asistentica Departmana za pravne nauke na Visokoškolskoj jedinici u Pančevu, Jelena Orlić.

Cilj predavanja je da se srednjoškolci upoznaju sa aktuelnim problemom koji je prisutan u društvu, kako droga utiče na pojedinca i zajednicu. Prezentacija je obuhvatila povezanost droge i kriminala, kao i mere prevencije koje treba preduzeti da bi se suprotsavili ovoj negativnoj društvenoj pojavi.

Učenici su pokazali veliko interesovanje za predstavljene teme i uzeli aktivno učešće kroz postavljanje pitanja, iznošenje stavova i diskusiju.

           Predavač je istakao i to da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja u ovoj ali i u drugim srednjim školama u Subotici, Pančevu, Prijepolju, Nišu, Preševu i Novom Pazaru biće organizovana u narednom periodu gde će srednjoškolci biti upoznati i sa sledećim temama:

  • Prevencija vršnjačkog nasilja;
  • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Fejsbuk kriminalitet;
  • Mladi kao žrtve trgovine ljudima.

 

Leave a comment

×
Language