Računarske nauke

Poštovani studenti,
Dobrodošli na Departman za računarske nauke.

Studijski program INFORMATIKA obezbeđuje najnovija stručna i naučna znanja iz oblasti: programiranja i programskih jezika, baza podataka i informacionih sistema, računarskih mreža, web dizajna i internet programiranja.

Studijski program je u potpunosti usaglašen sa evropskim standardima u pogledu uslova upisa, trajanja studija, uslova prelaska u narednu godinu, načina ocenjivanja, studiranja i sticanja diplome. Nastava je potpuno interaktivna, izvodi se najsavremenijim metodama u savremeno opremljenim računarskim laboratorijama. 

Sticanje znanja na našem departmanu je u koraku sa razvojem informacionih tehnologija u svetu i u skladu je sa zahtevima koji proizilaze iz praktične primene iz ovih oblasti. Akcenat je na praktičnom radu i ovladavanju veštinama koje su potrebne za najatraktivnija zanimanja kod nas i u svetu. 

Diplomci našeg departmana uspešno rade u regiji i šire. Popunili su radna mesta koja su godinama bila bez stručnog kadra. Internacionalni karakter departmana se ogleda kroz razna uključivanja u evropsku i svetsku akademsku zajednicu što je omogućilo da naši svršeni studenti uspešno rade ili studiraju na master ili doktorskim studijama u zemljama Evrope, a to je potvrda našeg zalaganja i težnje da studenti sa diplomom ponesu korisna i primenjiva znanja.

Dragi studenti,
Budite osposobljeni za poslove koji su danas najatraktivniji i najtraženiji u svetu…

V.d. rukovodioca departmana prof. dr Šemsudin Plojović

Kontakt – OAS (informatika): d.informatika@uninp.edu.rs

 
 

Leave a comment

×
Language