Generalni menadžer

prof. dr Elma Elfić Zukorlić,

Generalni menadžer

Internationalni Univerzitet u Novom Pazaru

Dimitrija Tucovića bb,

 

36300 Novi Pazar,

Phone: + 381 (0)20 316 634

Fax: + 381 (0)20 337 322

E-mail: g.menadzer@uninp.edu.rs

CV

 

Nadležnost generalnog menadžera

Generalni menadžer Univerziteta:

 • Rukovodi radom stručnih službi (kancelarija) Univerziteta,

 • Koordinira finansijsko-poslovnu djelatnost Univerziteta,

 • Predlaže osnove poslovne politike,

 • Predlaže godišnji finansijski i razvojni plan Univerziteta,

 • Stara se o realizaciji finansijskog plana Univerziteta,

 • Odlučuje o korišćenju sredstava Univerziteta, u granicama ovlašćenja,

 • Vodi brigu o ekonomskoj uravnoteženosti kadrovske politike Univerziteta,

 • Stara se o studentskom standardu na Univerzitetu,

 • Uspostavlјa  poslovnu  saradnju  sa  drugim  ustanovama  uz  saglasnost Rektora i Predsjednika Univerziteta,

 • Podnosi Savjetu, Rektoru i Predsjedniku Univerziteta godišnji izvještaj o svom radu i rezultatima poslovanja Univerziteta;

 • Preduzima sve potrebne aktivnosti od finansijskog i razvojnog značaja za Univerzitet.  

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

×
Language