IUNP posjetili studenti sa univerziteta Hasan Priština

U okviru projekta „Gradimo mostove, a ne zidove- Uloga univrziteta u izgradnji mira“  koji Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru realizuje u saradnji sa Helsinškim komitetom iz Osla, 29. i 30. 01. 2015.g. realizovana je razmjena studenata. Internacionalni univerzitet posjetili su studenti sa „Hasan Priština“  univerziteta iz Prištine.

Pri dolasku na Univerzitet upriličen je prijem kod rektora, prof. dr. Suada Bećirovića, za koordinatore projekta sa prištinskog univerziteta. Na sastanku je istaknuto da su ovakvi projekti veoma značajni kako za sticanje znanja tako i za upoznavanje međusobnih različitosti. Također se razgovaralo o budućoj saradnji ove dvije visokoškolske institucije i u budućnosti.

U okviru boravka u Novom Pazaru prvog dana upriličen je obilazak grada i okoline sa upoznavanjem kulturno-historijskih znamenitosti. Studenti su najprije obišli Petrovu crkvu, manastir Đurđeve stupove, Islamske ustanove, gradske bedeme, kulu motrilju, Altun –alem džamiju, staru čaršiju, muzej „Ras“ i Lejlek džamiju. Studenti su u okviru posjete obišli i Kulturni centar Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru u centru grada.

Drugog dana posjete za studente će biti organizovane aktivnosti na Internacionalnom univerzitetu koje uključuju upoznavanje sa univerzitetom i kafe-dijalog sa grupom studenata iz Novog Pazara.

Leave a comment

×
Language