Tematska predavanja „Prepoznaj, nauči, reši“ održana u Subotici

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru u okviru projekta  „Prepoznaj, nauči, reši“ organizuje tematska predavanja za srednjoškolce.

Predavanja su 19.01.2015. godine održana u srednjoj ekonomskoj školi „Bosa Milićević“ u Subotici na temu "Štetnost zloupotrebe opojnih droga". O ovoj temi govorio je asistent MSc Tomislav Marković.

Primarni cilj predavanja je stvaranje opšteg utiska o štetnosti opojnih droga  kod učesnika kao načinu prevencije narkomanije. Cilj je i taj da se privuče pažnja mladih na devijantna i protivpravna ponašanja koje imaju destruktivno dejstvo na društvo. Tema je predstavljena kroz veliki broj praktičnih primera.

Drugog dana projekta, 20.01.2015. g., učenici su imali priliku slušati predavanje na temu "Žrtve seksualnog nasilja".

Učenici su pokazali veliko interesovanje zapredstavljene teme i uzeli aktivno učešće kroz postavljanje pitanja, iznošenje stavova i diskusiju.

           Predavač je istakao i to da je cilj Univerziteta da osim obrazovnog rada aktivno učestvuje i u aktivnostima koje su od opšte koristi za lokalno društvo.

Predavanja u ovoj ali i u drugim srednjim školama u Subotici, Pančevu, Prijepolju, Nišu, Preševu i Novom Pazaru biće organizovana u narednom periodu gde će srednjoškolci biti upoznati i sa sledećim temama:

  • Prevencija vršnjačkog nasilja;
  • Prevencija nasilja u porodici (nasilje nad decom);
  • Bezbednost dece u saobraćaju;
  • Primena savremenih forenzičkih metoda u suzbijanju kriminaliteta;
  • Fejsbuk kriminalitet;
  • Mladi kao žrtve trgovine ljudima.

Leave a comment

×
Language