Studenti Internacionalnog univerziteta sa Visokoškolske jedinice u Nišu obavili stručnu praksu

Studenti Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta, Visokoškolska nastavna jedinica u Nišu, u proteklom periodu imali su priliku obaviti stučnu praksu iz predmeta Sudska medicina, Socijalna patologija i Kriminologija. Stručnu praksu iz predmeta Sudska medicina studenti su u pratnji asistenta Milice Conić obavili u Zavodu za sudsku medicinu u Nišu.  Stručna praksa održana je u prisustvu dipl.hem.spec. Biljane Milosavljević, načelnice Toksikološke laboratorije Zavoda, na kojoj su se studenti upoznali sa radom laboratorije, zakonskim osnovima za rad, pripremom uzoraka za analizu i instrumentalnim metodama hemijske analize.

Takođe, u okviru predmeta  Socijalna patologija i Kriminologija studenti su posetili specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica“, u blizini Niša, u pratnji asistenta Maje Grujić. Tokom posete studenti su imali prilike da čuju predavanja na prijemnom odeljenju, te na odeljenju narkomanije i alkoholizma, od načelnika ovih odeljenja kao i od ostalih stručnih lica. Studenti su ocenili posetu specijalnoj psihijatrijskoj bolnici kao veoma korisnu za njihov dalji rad, zaključivši da sve što su teoretski naučili sada mogu i praktično primeniti. Od izuzetne važnosti za studente, bila je i mogućnost razgovora sa nekim od pacijenata, posebno na odeljenju za narkomaniju, te su postavljajući pitanja pacijentu i doktorima sami došli do zaključka o stanju koje je prethodilo, kao i o samom procesu izlečenja pacijenata. Informacije do kojih su došli upotpunile su njihova saznanja i podigla ih na viši nivo, ali i učinile sigurnijim u njihovom radu.

U toku je izvođenje stručne prakse i na drugim ustanovama značajnim za dalje usavršavanje studenata. Posete ovakvog i sličnog tipa su praksa na Internacionalnom Univerzitetu i podrazumevaju se na svim Departmanima Univerziteta. 

Leave a comment

×
Language