Predavanje prof. Rajovića na IUNP

Na IUNP-u će se 14.04.2014. u 11h održati predavanje prof.dr. Ranka Rajovića na temu Razvoj ukupnih sposobnosti djeteta. Predavanje je prvenstveno namjenjeno studentima i nastavnom osoblju Departmana za pedagoško psihološke nauke ali je otvoreno i za sve ostale zainteresovane.

Prof. Rajović je osnivač Mense Srbije, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Također je član Komiteta svjetske Mense za darovitu djecu i saradnik UNICEF-a za obrazovanje. Autor je NTC programa koji se primjenjuje u 15 država.

Leave a comment

×
Language