Predavanja, kolokvijumi i odbrana seminarskih radova iz Metodike nastave 1 i Jezika u kontaktu

Predavanja, odbrana seminarskih radova i kolokvijumi iz predmeta Metodika nastave 1 Jezici u kontaktu će se održati u srijedu i četvrtak, 10. i 11.12.2014. godine, po sljedećem rasporedu:

srijeda 10. decembar

12 – 15 – Jezici u kontaktu – seminarski i predavanja

15 – 18 – Metodika nastave 1 – seminarski

 

četvrtak 11. decembar

9 – 12 – Jezici u kontaktu – kolokvijum i predavanja

12 – 15 – Metodika nastave 1 – predavanja

Leave a comment

×
Language