Održana konfernecija na temu: “Uloga univerziteta u izgradnji mira”

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u periodu 14. i 15. decembra 2012. godine održana je dvodnevna konferencija na temu: “Uloga univerziteta u izgradnji mira”.

Konferencija predstavlja jednu od aktivnosti koja se realizuje u sklopu regionalnog projekta "Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira" Norveškog Helsinškog komiteta za ljudska prava (NHC) sa opštim ciljem razvijanja saradnje između civilnog društva i univerziteta u Bosni i Hercegovini, u Srbiji i na Kosovu u oblasti interkulturalnog razumjevanja, ljudskih prava i pomirenja.

Konferencija je imala za zadatak da kroz izlaganja eminentnih stučnjaka, kao i učešće relevantnih zainteresovanih i drugih učesnika da doprinos u sagledavanju aktuelnog stanja po pitanju uloge Univerziteta u izgradnji mira, kao i mogućih načina za unapređenje delatnosti na polju interkulturalnog obrazovanja. Konkretan cilj konferencije bio je davanja predloga i zaključaka koji će Univerzitetima/partnerima u projektu pomoći da obrazuju studente na način koji će doprinjeti razvoju demokratske kulture utemeljene na vrednostima ljudskih prava na Zapadnom Balkanu.

Konferenciju je otvorila doc. dr Amela Lukač Zoranić, Prorektor za nastavu Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i akademski koordinator projekta, koja je pozdravila sve prisutne i prenela  pozdrave uvaženog gospodina rektora, prof. dr Mevluda Dudića, koji, usled boravka u inostranstvu, nije bio u mogućnosti da prisustvuje prvom danu konferencije.

“Posebno me raduje što smo uspeli da okupimo  ugledne goste iz  celog regiona i Norveške, što je još jedan važan pokazatelj da Interkulturalno razumevanje i ljudska prava zauzimaju značajno mesto u našim životima te da smo spremni pružiti svoj doprinos u izgradnji poverenja, poštivanja, tolerancije i suživota. To ističe i važnu činjenicu o Sandžaku koja se često zaboravlja – a to je činjenica da je kroz svoju istoriju ovo društvo bilo model mirnog suživota različitih kultura.

Sandžak je bio i jeste dom kreativnog i inovativnog dijaloga među kulturama te je cilj  programa jasan – stvoriti sve pretpostavke za kvalitetan život budućih pokolenja bez obzira na verske i kulturne razlike koje možda postoje između ljudi u Srbiji i Balkanu uopšte. U ostvarenju pomenutog cilja jako veliku ulogu imaju i univerziteti, jer  na njima može i treba biti zastupljeno Interkulturalno obrazovanje  a  da bi ono zaživelo moramo proći svojevrsan proces koji zahteva da poznajemo sebe, svoju kulturu  kako bismo bili sposobni da razumemo različitost. Smatram da je ovoj temi data je impresivna intelektualna težina i zbog toga se nadam da će ovaj skup iznedriti korisna saznanja i konstruktivan novi pristup temi koja se tiče svih nas, te da ćemo podstaći razvoj interkulturalnog razmišljanja kod mladih ljudi koji će kroz svakodnevnu praksu  promovisati različitost kao bogastvo ove sredine, regiona i celog sveta. Smatram da je Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru konkretan primer ne multikulturalnosti već interkulturalnosti te da se na ovom primeru može mnogo toga naučiti kao i da će ova konferencija pomoći da neke od ovih korisnih lekcija dođu do što većeg broja ljudi te shvate koliku ulogu obrazovanje ima u usvajanje stavova poput samopoštovanja, tolerancije, poštovanja ljudskog dostojanstva i različitosti, interkulturalnog razumevanja, pomirenja, društvene odgovornosti i solidarnosti”, kazala je profesorica Lukač.

 Prisutnima se obratio i šef odeljenja za edukaciju o ljudskim pravima Norveškog Helsinškog komiteta i rukovodilac projekta, gospodin Enver Đuliman, govoreći o značaju konferencije. S tim u vezi, gospodin Đuliman je istako činjenicu da su,  “ratovi u bivšoj Jugoslaviji počeli u bibliotekama, u medijima i na univerzitetima i da bi zbog toga na univerzitetima trebalo da se grade nove relacije, novi odnosi, pomirenje i mir na prostoru zapadnog Balkanu.

Neki misle da su univerziteti ispolitizirani, da su ideologizirani i da i samo znanje služi određenoj naciji i određenim nacionalnim identitetima. Današnja konferencija treba da odgovori na to kako da se negativne posljedice takve edukacije uklone i da se nađu pozitivni načini da univerziteti zaista doprinesu boljim relacijama na zapadnom Balkanu", dodao je Đuliman.

 Nakon otvaranja konferencije usledilo je izlaganje učesnika na sledeće teme:

–          Visokoskolsko obrazovanje prije, za vrijeme i  nakon oružanih sukoba (Prof. dr Refik Šećibović);

–          Obrazovanje i nacionalizam (Prof. Dr Dragana Mašović)

–          Obrazovanje i istorija (Doc. Dr Marijana Semić);

–          O miru kao cilju, obrazovanje za mir (Enver Đuliman);

–          O ulozi univerzitetaskih ustanova u izgradnji mira (Doc. Dr Amela Lukač Zoranić).

 

Drugog radnog dana konferencije nastavljeno je sa prezentacijom radova kao i diskusijom na temu uloga nastavnog kadra u procesima izgradnje mira, kao i o ulozi studenata u procesima izgradnje mira. Takođe, drugog radnog dana svečano je otvoren je interkulturalni kutak za ljudska prava u prosrtorijama Univerzitetske biblioteke IUNP-a.

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language