OBAVJEŠTENJE – Master Vaspitač dece predškolskog uzrasta

 Master Vaspitač dece predškolskog uzrasta

Prof.dr. Tarik Obralić

1. Teorijski problemi didaktike

Datum

Dan

Vrijemeodržavanja

Brojčasova

6.12. 2014.

Subota

14:00 – 16:00

2

13.12.2014.

Subota

14:00 – 16:00

2

20.12.2014.

Subota

14:00 – 17:00

3

27.12. 2014.

Subota

14:00 – 17:00

3

UKUPNO

 

 

10

 

Prof.dr. Hanifa Obralić

2. Savremena shvatanja ciljeva vaspitanja i obrazovanja

 

 

Vrijemeodržavanja

Brojčasova

6.12. 2014.

Subota

09:00 – 13:00

4

20.12.2014.

Subota

10:00 – 13:00

3

27.12. 2014.

Subota

10:00 – 13:00

3

UKUPNO

 

 

10

 

Doc.dr. Mustafa Fetić

3. Komparativna pedagogija

 

05.12.2014 Petak   15-16:30

12.12. 2014 Petak  15:16:30

19.12. 2014 Petak 15-16:30

26.12.2014 Petak 15-16:30

09.01.2014 Petak 15-16: 30

 

Leave a comment

×
Language