OBAVJEŠTENJE FILOLOŠKE NAUKE SRPSKI/BOSANSKI JEZIK IV GODINA

OBAVJEŠTENJE
FILOLOŠKE NAUKE
SRPSKI/BOSANSKI JEZIK
IV GODINA

 

PREDAVANJA IZ PREDMETA SEMANTIKA ODRŽAĆE SE PO SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

PONEDELJAK 03.11.2014. GODINE
1. SEMANTIKA                                                                  1500 DO 1630 h

UTORAK 04.11.2014. GODINE
2. SEMANTIKA                                                                   1300 DO 1430 h

Leave a comment

×
Language