OBAVJEŠTENJE FILOLOŠKE NAUKE SRPSKI/BOSANSKI JEZIK III GODINA

OBAVJEŠTENJE
FILOLOŠKE NAUKE
SRPSKI/BOSANSKI JEZIK
III GODINA

 

PREDAVANJA IZ PREDMETA DIJALEKTOLOGIJA STANDARDNOG JEZIKA ODRŽAĆE SE PO SLIJEDEĆEM RASPOREDU:

UTORAK 04.11.2014. GODINE
2. DIJALEKTOLOGIJA STANDARDNOG JEZIKA           1100 DO 1230 h

Leave a comment

×
Language