Posjeta studenata Prava unutrašnjih poslova Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici

Studenti smjera pravo unutrašnjih poslova, Departmana pravnih nauka, Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, Visokoškolske nastavne jedinice u Nišu, posjetili su 16.12. 2014. god., Specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti “Gornja Toponica“, u blizini Niša, u pratnji asistenta Maje Grujić.

Službenici specijalne bolnice su najpre poželjeli dobrodošlicu studentima i izrazili zadovoljstvo što svake godine mogu da ih upoznaju sa organizacijom, strukturom, kadrovskim potencijalima i poslovima koje obavlja specijalna psihijatrijska bolnica. Studenti II i III godine obavljaju praktičnu nastavu u ovoj bolnici, u okviru izučavanja predmeta Socijalna patologija i Kriminologija. Prilikom posjete studenti su imali prilike da čuju predavanja na prijemnom odjeljenju, te na narkomaniji i alkoholizmu, od samih načelnika ovih odjeljenja kao i od ostalih stručnih lica.

Studenti su ocjenili posjetu specijalnoj psihijatrijskoj bolnici kao veoma korisnu za njihov dalji rad, zaključivši da sve što su teoretski naučili sada mogu i praktično primjeniti. Od izuzetne važnosti za studente, bila je i mogućnost razgovora sa nekim od pacijenata, posebno na odjeljenju za narkomaniju, te su postavljajući pitanja pacijentu i doktorima sami došli do zaključka o stanju koje je prethodilo, kao i o samom procesu izlečenja pacijenata. Informacije do kojih su došli upotpunile su njihova saznanja i podigla ih na viši nivo, ali i učinile sigurnijim u njihovom radu.

U toku su posjete i drugim ustanovama, značajnim za dalje usavršavanje naših studenata. Posjete ovakvog i sličnog tipa su praksa na Internacionalnom univerzitetu i podrazumijevaju se na svim Departmanima Univerziteta.

 

Leave a comment

×
Language