Učešće profesora IUNP-a na konferenciji u Sarajevu

Profesor kriminalističke tehnike i osnova forenzike na Departmanu za pravne nauke, Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, doc. dr Aleksandar B. Ivanović uzeo je učešće na konferenciji „Vještačenje krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala u svjetlu savremenih forenzičkih dostignuća“. Konferencija je održana od 9. do 11. decembra 2014. godine u hotelu „Bristol“ u Sarajevu uz veliki odziv učesnika: predstavnika forenzičkih centara iz EU i regiona, Ministarstva bezbednosti BiH, Ministarstva odbrane BiH, te predstavnika svih nivoa tužilaštava i policijskih institucija u BiH. Skupu su prisustvovali i predstavnici ambasada: Austrije, Francuske, Hrvatske, Italije, Rusije i Španije.

Konferencija je realizovana u tri radionice. Teme radionica su bile „Posljedica neprimjene savremenih forenzičkih metoda“, „Novi aspekti forenzičkih analiza“ i „Budući planovi razvoja“, a predavači eminentni stručnjaci iz oblasti forenzike, predstavnici nacionalnih forenzičkih centara Velike Britanije, Holandije, Crne Gore, Srbije i Agencije za forenzička ispitivanja i veštačenja. Drugog dana konferencije, usljed interesovanja učesnika, organizovana je poseta Agenciji, gdje su se imali priliku upoznati sa kapacitetom i opremom Agencije i porazgovarati sa osobljem labaratorija.

Profesor Ivanović je na konferenciji imao izlaganje na temu “Posljedice (ne)primjene forenzičkih standarda kroz primere iz prakse”.

http://www.federalna.ba/bhs/vijest/115091/gosti-eminentni-strucnjaci

 

Leave a comment

×
Language