OKRUGLI STO: “ISHODI OBRAZOVANJA I TRŽIŠTE RADA”

Rektor prof. dr Suad Bećirović učestvovao na okruglom stolu, koji se održavao 5.11.2014. godine u Konjicu, a organizovala ga je Visoka škola za turizam i menadžment Konjic, u saradnji sa njemačkim društvom za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit). Učesnici okruglog stola bili su predstavnici akademske zajednice, privrede i politike. Nakon zvaničnog otvaranja konferencije Dekanesa Visoke škole za turizam i menadžment doc. dr Marijana Šećibović i rektor Internacionalnog Univerziteta Novog Pazara potpisali su sporazum o saradnji.

U svojem izlaganju rektor je naglasio da potrebe tržišta rada u znatnoj mjeri zavise od razvojne politike, tj. u velikoj mjeri od političkih faktora. Zato je bolje govoriti o potrebama za društveni napredak. Da bi se zadovoljila ova potreba, neophodno je kvalitetno obrazovanje, tj. dobri profesori i studenti. Rektor Bećirović je dao kratak pregled kako na Univerzitetu u Novom Pazaru nastojimo uskladiti obrazovanje i istraživanje prema potreba tržišta rada i razvoja lokalne zajednice uopšte.

Leave a comment

×
Language