Međunarodna konferencija na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru

U organizaciji Filološkog društva Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, od 7-8 novembra 2014. godine, održaće se II Međunarodna konferencija o jeziku, kulturalnim i književnim studijama. 

Konferencija će se održati pod nazivom Balkanska kulturna prožimanja kroz filološku i sociološku dimenziju u 20. i 21. stoljeću gdje će aktivno sa svojim naučnim radovima učestvovati više od 35 eminentnih profesora i stučnjaka iz zemlje i regiona. 

Conference Programme PDF

Leave a comment

×
Language