PROFESORI SA UNIVERZITETA U NOVOM PAZARU UČESTVOVALI NA NAUČNOJ KONFERENCIJI U PRIŠTINI

U Prištini je 31. oktobra 2014, održana Naučna konferencija pod nazivom: THE THIRTEENTH INTERNATIONAL CONFERENCE BUSINESS AND EMPLOYMENT, gdje su sa svojim istraživačkim radovima učestvovali profesori Doc. Dr Mirsad Nuković, Prof.dr Tibor Petreš, Dr Jusuf Nuković.

U Organizacionom i Naučnom odboru konferencije Univerziteta u Novom Pazaru  su također prof. dr. Mevlud Dudić, prof. Bećir Kalač, Doc.dr. Elma Elfić-Zukorlić.

Konferenciju su otvorili domaćin prof.dr. Isak Mustafa iz Prištine i prof. dr. Dimitar Mirčev iz Makedonije.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radovi sa ove trinaeste po redu naučne Konferencije objavljeni su u posebnom Zborniku naučnih radova.

Leave a comment

×
Language