"Criminal Courts & the Plea Bargaining Process in the U.S." seminar na Departmanu za pravne nauke

27.10.2014. godine na Izvdvojenoj visokoškolskoj jedinici IUNP-a u Nišu, održan je jednodnevni seminar za studente Departmana za pravne nauke na temu  Criminal Courts & the Plea Bargaining Process in the U.S”.

Pomenuti seminar održao je profesor Frank J. Labuda. Profesor  Frank J. Labuda je sudija Višeg suda Sullivan okruga u Državi Njujork od 1997. godine. Tokom svog mandata, objavio je više od 125 odluka koje se tiču ustavnog, zakonskog i običajnog prava. Počasni je doktor pravnih nauka Case Western University School of Law iz Klivlenda (Ohajo). 

Seminar su pohađali studenti Departmana za pravne nauke IUNP-a sa izdvojene visokoškolske jedinice u Nišu. Cilj seminara je bio da se studenti upoznaju sa vrstama, ustrojstvom i načinima rada krivičnih sudova u Sjedinjenim Američkim Državama, sa posebnim osvrtom na sporazum o priznanju krivice.

 

Seminar je otvorio rukovodilac Departmana za pravne nauke Doc. dr Aleksandar R. Ivanović koji  je najpre predstavio predavača, sudiju Frenka Labudu i upoznao studente sa temom, ciljem i strukturom seminara. 

Nakon uvodnog predavanja profesora Ivanovića, gospodin Frenk J. Labuda je najpre napravio uvod u sistem krivičnog pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država a zatim je upoznao studente sa praksom krivičnih sudova po pitanju sporazuma o priznanju krivice. U poslednjem delu svog izlaganja sudija Labuda je studnetima pokazao video snimak iz sudnice u slučaju koji je okončan sporazumom o priznanju krivice. 

Svim studentima koji su pohađali seminar podeljeni su sertifikati o učešću.

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language