Razmjena studenata u sklopu projekta Gradimo mostove a ne zidove

U okviru projekta Gradimo mostove a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira, u periodu od 10. do 12. oktobra 2014. godine, studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru koji pohađaju nastavu iz predmeta Interkulturalno razumijevanje, ljudska prava i pomirenje, posjetit će Univerzitet u Tuzli kao dio razmjene studenata.

Leave a comment

×
Language