Delegacija IUNP-a u posjeti Halal Forumu 2014 u Sarajevo

Delegacija Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, predvođena rektorom prof. dr Suadom Bećirovićem, učestvovala u ovogodišnjem SARAJEVO HALAL FORUMU 2014, koji se održao 26.09. u Gazi Husrev-begovoj bilblioteci. Forum je organiziran od strane Agencije za certificiranje halal kvaliteta sa namjerom da se domaća i međunarodna javnost upozna sa aktuelnim kretanjima unutar halal industrije. "Shodno svojoj pozicioniranosti, ovaj Forum je u najvećoj mjeri posvećen temama koje imaju određene implikacije na halal u regiji jugoišstočne Evrope" – rijeći su direktora agencije Amira Sakića. Delegacija  IUNP-a uzela je aktivno učešće u konferenciju sa radom pod naslovom "Mogućnosti udaljenog kontinuiranog audita halal standarda primenom informacionog sistema baziranog na znanju". Rad je prezentiran od strane prof. dr Šemsudina Plojovića, a autori su Šemsudin Plojović, Suad Bećirović, Enis Ujkanović i Senadin Plojović.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a comment

×
Language