IUNP među osnivačima Balkanske asocijacije univerziteta (BUA)

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru jedan je od 32 univerziteta sa Balkana osnivača Balkanske asocijacije univerziteta. Svečana osnivačka skupština održana je 11. septembra 2014. g. na Trakijskom univerzitetu u Jedrenu, Turska. Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru na ovom značajnom događaju predstavljao je rektor, prof. dr. Suad Bećirović. Takođe, tokom trodnevnog programa skupštine predstavljen je rad BUA-e i održan je niz kulturnih događaja. Pored IUNP-a među osnivačima su Univerzitet u Tuzli, Univerzitet Sv. Kirilo i Metodije iz Skoplja, Univerzitet u Zadru, Univerzitet u Istanbulu, Sv. Kliment Ohridski iz Sofije, Državni univerzitet u Tetovu, Univerzitet u Prizrenu, Univerzitet u Zenici, Džemal Bjedić iz Mostara i mnogi drugi.

Primarni cilj Balkanske asocijacije univerziteta ( Balkan University Association ) je da utvrdi lidersku viziju budućnosti kroz rad univerziteta, biblioteka, istraživačkih centara u regiji Balkana na bazi zajedničkih globalnih vrijednosti a razmatrajući potrebe vremena. Osim toga, formiranje naučne mreže iz oblasti jezika, kulture, umjetnosti, historije, ekonomije, obrazovanja i sporta je jedan od primarnih ciljeva Balkanske asocijacije univerziteta.

Leave a comment

×
Language