Poseta delegacije Departmana za pravne nauke Kancelariji Međunarodnog suda u Beogradu

Delegacija Departmana za pravne nauke IUNP-a koju su činili rukovodilac Departmana doc. dr Aleksandar R. Ivanović i profesor,  doc. dr Eldar Šaljić posetili su Kancelariju Međunarodnog suda u Beogradu gde su se sastali sa gospođom Morgianom Brading, Oficirom za vezu Sekretarijata u Srbiji i gospodinom Goranom Georgijevim, Referentom za informativnu delatnost Kancelarije u Beogradu.  Tom prilikom, razgovarali su o daljoj saradnji Departmana za pravne nauke sa MKSJ-om u sklopu programa Outreach.

 

Naime, Outreach program MKSJ-a ima za cilj pružanje informacija o Međunarodnom sudu mladima u bivšoj Jugoslaviji. U sklopu ovog programa predstavnici MKSJ-a posećuju srednje škole i univerzitete šriom regiona upoznajući ih s misijom i glavnim dostignućima MKSJ-a. Takođe, u okviru puseta pravni stručnjaci iz Međunarodnog suda su studentima univerziteta držali predavanja na odabrane teme o radu Međunarodnog suda u zavisnosti od interesovanja studenata. Tako je, u oktobru mesecu 2013. godine realizovano prvo predavanje u okviru ovog programa za student Departmana za pravne nauke IUNP-u, a koje je održala gospođa Lada Šoljan žalbeni zastupnik u Tužilaštvu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na temu Unakrsno ispitivanje svedoka, rad sa osjetljivim svjedocima”, dok je u maju mesecu održano drugo predavanje na temu „Procesuiranje zločina genocida i komandna odgovornost u praksi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju“. Drugo predavanje je održala gospođa Ljiljana Hellman, sudski sekretar MKSJ-a.  

 

Predstavnici Departmana za pravne nauke su izskazali zadovoljstvo dosadašnim predavanjma, kao i nadu da će se sa predavanjima stručnjaka iz MKSJ-a nastaviti i u budućem periodu. Domaćini su takođe izrazili zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom i potvrdili organizovanje predavanja u toku naredne akademske godine. Takođe, na marginama sastanka predstavnici Kancelarije Međunarodnog suda u Beogradu su donirali Departmanu za pravne nauke deo stručnih publikacija koje su objavljene u sklopu izdavačke delatnosti MKSJ-a koji će biti na raspolaganju studentima ovod departmana za proširivanje svojih znanja iz oblasti međunarodnog krivičnog prava. 

Leave a comment

×
Language