Učešće na seminaru iz Pravne etike

U Novom Pazaru je od 12. do 13. marta, u prostorijama Trening centra Misije OEBS u  Srbiji održan seminar na temu: “Pravne etike”, za studente angažovane na Pravnim klinikama na pravnim fakultetima u Novom Pazaru.

Seminar je održao advokata Dejana Ukropina, a učešće na seminaru uzeli su studenti Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i studenti Departmana za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Prvog dana seminara gospodin Ukropine je upoznao studente sa definicijom pravne etike kao i sa značenjem osnovnih pojmova poput morala, moralnosti, etike i sl. Zatim je, svoje izlaganje nastavio obrađujući Kodeks profesionalne etike advokata u Srbiji, sa posebnim naglaskom na odnos advokat – klijent. Drugi deo svog predavanja posvetio je dopuštenim sredstvima kojima se advokat može služiti u zastupanju klijenta, pravilima vezanim za zabranu reklamiranja advokata, pravilima vezanim za izgled i način označavanja sedišta advokatske kancelarije, pravilima o izgledu advokatskog pečata i pravilima u vezi nagrada i naknade troškova advokata. U završnom delu predavanja studenti su upoznati sa etičkim kodeksom sudija i javnih tužilaca, kao i značajem komunikacije za etiku i etično ponašanje.

Drugi dan seminara bio je posvećen vežbama iz pravne etike. Naime, studenti su u grupama, a pod rukovodstvom gospodina Ukropine dobili zadatke koji su se ogledali u simulovanim situacijama na relaciji advokat – klijent u kojima su imali za zadatak da primene stečena znanja iz pravne etike, odnosno da prepoznaju da li je u datom slučaju advokat postupio u skladu sa Kodeksom profesionalne etike, te ako nije kakvo, bi onda postupanje advokata u datom slučaju bilo etično.

Seminar je organizovan pod pokrovitljestvom Misije OSCE u Srbiji, a u okviru programa kojim Misija podržava osnivanje pravnih klinika na Pravnim fakultetima u Novom Pazaru.

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language