Učešće na okruglom stolu na temu „Svrsishodnost trošenja javnih sredstava“

U Beogradu je 12.02.2014. godine održan okrugli sto na temu ,,Svrsishodnost trošenja javnih sredstava”, kao deo Projekta za reform pravosuđa i odgovornu vlast. Okrugli sto su organizovali TRANSPARENTNOST SRBIJA (ogranak međunarodne mreže Transparency Internationa) i Agencija US za međunarodni razvoj USAID. 

Revizija svrsishodnosti poslovanja je postupak u kojem se ispituje kako su korišćena javna sredstva, da bi se utvrdilo da li je to činjeno u skladu sa načelima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti i u skladu sa planiranim ciljevima. Ispitivanje svrsishodnosti trebalo bi da se vrši kontinuirano, prilikom planiranja i odobravanja svakog trošenja javnih sredstava.

Na okruglom stolu učestvovali su: Bendžamin Alen savetnik za borbu protiv korupcije JRGA, Tatijana Babić diroktor Agencije za borbu protiv korupcije, predesdnik Državne revizorske institucije, Danijela Bokan predstavnica Uprave za javne nabavke, Nemanja Nenadić programski direktor Transparentnosti Srbije, narodni poslanik Vladimir Marinković, prof dr. Vladimir Goati, predstavnici Vlade Republike Srbije, Naordne skupštine, Pošte Srbije i drugi predstavnici javnih institucija. Učešće na ovom okruglom stolu ispred Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru, uzeo je i mr Rejhan R. Kurtović, asistent na Departmanu za pravne nauke.

Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID) je 3. maja 2011. g. pokrenula Projekat za reformu pravosuđa i odgovornu vlasti (JRGA) u Republici Srbiji.  Kroz blisku saradnju sa partnerima i krajnjim korisnicima. Projekat pruža podršku Republici Srbiji u njenim naporima da poboljša efikasnost i transparentnost  u sprovođenju pravde, kroz unapređenje sposobnosti sudova da odgovore na potrebe krajnjih korisnika pravosudnog sistema, i povećanje svesti građana o ulozi i nadležnostima sudova. Projekat JRGA će kroz direktnu podršku Upravnom sudu, Višem prekršajnom sudu i 45 prekršajnih sudova nastojati da podrži otvoren, efikasan  rad sudova koji je u službi svojih građana, kao i da ojača liderstvo i menadžerske funkcije.

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language