UČEŠĆE NA KONFERENCIJI UNAPREĐENJE MANJINSKE POLITIKE U SRBIJI – KORAK SA INTEGRACIJOM

Mr Rejhan R. Kurtović, asistent na Departmanu za prave nauke IUNP učestvovao je konferenciji ,,Unapređenje manjinske politike u Republici Srbiji – korak sa integracijom“ koju je je organizovao Forum za etničke odnose 28. marta 2014. godine u hotelu Moskva u Beogradu. Konferencija je održana u okviru projekta „Minority Policy in Serbia – Fostering Integration“ koji Fond za etničke odnose sprovodi u saradnji sa kancelarijom Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a, ambasadama Vellike Britanije i Holandije i misijom OEBS-a u Srbiji.

Na skupu su učestovali brojni gosti iz zemlje i inostranstva, predstavnici međunarodnih organizacija, stranih ambasada, predsednici nacionalnih saveta nacionalnih manjina, političkih stranaka i drugih organizacija nacionalnih manjina. Francesco Palermo – direktor Instituta federalizma i regionalizma Bolcano, Otpravnik poslova Ambasade Velike Britanije Douwe Buzeman, Luca Bianconi – Ambasada Holandije, Jan Lueneberg – Delegacija Evropske Unije u Srbiji, David McFarlane – Ministarstvo pravde i državne uprave TBC, Aleksander Hug – predstavnik Visokog komesara za nacionalne manjine OEBS-a iz Haga, Saša Janković –  Zaštitnik građana Republike Srbije, Dušan Janić – Izvršni odbor Foruma za etničke odnose, predstavnici Delegacije Evropske Unije u Srbiji, predstavnici Misije OEBS-a u Srbiji, narodni poslanik Riza Halimi, predsednik BNV-a Samir Tandir, predsednik romskog nacionalnog saveta prof. Vitomir Mihajlović, predsenik Narodnog vijeća Sandžaka Sead Šaćirović, prof. dr Nada Raduški iz Instituta društvenih nauka kao i mnogi drugi.

Na početku svog izlaganja, mr Kurtović je upoznao predstavnike međunarodnih organizacija, stranih ambasada i ostale učesnike sa grubim kršenjem manjinskih prava koja su se dešavala naročito prilikom održavanja izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. mr Kurtović je govorio o budućim promenam Ustava Republike Srbije, u delu koji se odnosi na posebna manjinska prava, terminološkom označavanju manjinksih naroda, i delu koji se odnosi na decentralizaciju i regionalizaciju države. U tom smislu, predložio je da se gradovi u kojima žive nacionalne manjine spoje u zajedničke okruge i regione i da im se da određena vrsta autonomije, a ne kao što je praksa bila do sada da se „cepaju“ u nekoliko različitih administrativno teritorijalnih jedinica. Istakao  je i potrebu za promenom neadekvatnog ustavnog i zakonskog termina ,,nacionlana manjina“, kao i činjenicu da pored nacionalnih manjina u Srbiji postoje i autohtoni narodi , koji se ne mogu izjednačavati sa nacionalnim manjinama, i kojim treba priznati status autohtonih naroda samim Ustavom.

Obzirom, da je u javnoj raspravi novi Zakon o nacionalnim savetima nacionalnih manjina koji bi trebao uskoro da bude i na glasanju u Narodnoj skupštini Republike Srbije, Kurtović je zahtevao da se jedna javna rasprava o tom zakonu održi i u Sandžaku, kao što je to učinjeno u Vojvodini i da se dozvoli Bošnjacima kao jednom od najreprezentativnijih manjinskih naroda da učestvuju u donošenju ovog zakona.

Pored navedenog, mr. Kurtović je govorio i o upisu u poseban birački spisak, budućim izborima za nacionalne savete 2014. godine, transparentnosti i reviziji rada nacionalnih saveta, budućem finansiranju nacionalnih saveta. Na kraju svog izlaganja dao je predloge i rešenja  u radu i funkcionisanju institucija koje su prevashodno zadužene za zaštitu manjina.

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language