Realizovana razmena studenata u sklopu projekta Gradimo mostove a ne zidove

U sklopu projekta Gradimo mostove a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira, u perodu od 06. do 09. februara 2014. godine, relizovana je razmena studenata u okviru koje su studenati Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, posetili Univerzitet u Prištini.  

Prvi dan razmene studenta započeo je posetom Skupštine Kosova, a zatim posetom Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini na kome su student Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i student Univerziteta iz Prištine koji su pohađali nastavu iz predmeta Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje slušali predavanje prof. dr Amele Lukač Zoranić (IUNP), prof. Dr Larsa Petera Soltvetvedta, (Buskerud koledž)i prof. dr Remzije Istrefi (Univerzitet u Prištini). Nakon predavanja studenti Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru i student Univerzitetau Prištini, su uzeli učešće u diskusiji na temu Uloga univerziteta u izgradnji mira. Po zvršetku radnog dela razmene student su imali prilike za zajedničko druženje uzvečeru. 

Drugog i trećeg dana razmene studenti IUNP-a i student Univerziteta iz Prištine uzeli su učešće na međunarodnoj konferenciji na temu Uloga univerziteta u izgradnji mira koja se u organizaciji Norveškog helsinškog komiteta, Univerziteta iz Prištine i Community Building Mitrovica (CBM) održala u Hotelu “Palace” u Mitrovici. Osim radnog dela u vidu slušanja predavanja i učešća u diskusijama, razmena studenata je sadržala i neformalni deo koji se ogledao u zajedničkom druženju studenata kao u upoznavanju studenata sa kulturno-istorijskim znamenitostima Mitrovice.

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language