Pravna klinika na IUNP-u

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru posjetili su danas, 06. 02. 2014. godine predstavnici OEBS-a u Srbiji, g-đa Jelena Jokanović i g-din Almir Vučelj kao i predstavnica Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof.dr Ivana Krstić.

Tema razgovora bio je početak rada Pravne klinike na Departmanu za pravne nauke Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru. Naime, formiranje Pravne klinike je započeto u prethodnom periodu a OEBS misija u Srbiji pruža podršku u funkcionisanju i početku rada. 

Pravne klinike na Pravnom fakultetu u Beogradu funkcionišu duži niz godina tako da je iskustvo koje je prenela profesorica Krstić od velikog značaja za početak rada Pravne klinike na IUNP-u. Ovo je druga faza realizacije projekta koji podržava OEBS u Srbiji, a planirano je da klinika na IUNP-u otpočne sa radom već početkom ljetnjeg semestra kada će studenti prolaziti obuku da bi bili osposobljeni za rad sa klijentima.

Pravne klinike se nalaze u sistemu besplatne pravne pomoći i one će pružati primarnu pravnu pomoć licima koja nisu u mogućnosti da sebi priušte profesionalnu pomoć. Prvenstveni cilj  Pravne klinike jeste osposobljavanje studenata za rad sa strankama i praktična primena teorijskih znanja ali i korist široj društvenoj zajednici.

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language