OKONČANA NASTAVA U ZIMSKOM SEMESTRU IZ KURSA PREDMETA “INTERKULTURALNO RAZUMEVANJE, LJUDSKA PRAVA I

06. februara 2014. godine, u prostorijama Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru, desetim predavanjem na temu: “Odnosi i uslovi za sukobe na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou”, završena je nastava u okviru kursa predmeta Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje u zimskom semestru tekuće školske godine. Pomenuto predavanje održao je gospodin  Ivan Esquiva, Projekt menadžer Misije OSCE-a u Srbiji.

Cilj ovog predavanja je upoznavanje studenata sa pojmom, vrstama i funkcijama međunarodnih odnosa i drugih društvenih i istorijskih okolnosti u kojima dolazi do različitih vrsta društvenih sukoba, sporova i konflikata, odnosno sa uzrocima koji dovode do sukoba na globalnom, regionalnom i loklanom nivou, kao i sa odnosom između neravnomerne distribucije i nestašica resursa, tipa režima i ekonomskog razvoja i pojave sukoba na lokalnom, regionalnom i međunarodnom planu.

Podsećamo, Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru je početkom zimskog semestra akademske 2013/2014 godine nastavio sa realizcijom projekta “Gradimo mostove, a ne zidove: Uloga univerziteta u izgradnji mira” u saradnji sa Helsinškim komitetom iz Norveške. Nastavak realizacije projekta se ogledao u organizovanje kursa iz predmeta “Interkulturalno razumevanje, ljudska prava i pomirenje”, za svršenike osnovnih studija, studente uz rad, te zaposlene u obrazovnim, vaspitnim, socijalnim, verskim i institucijama, organima lokalne samouprave, nevladinim organizacijama, novinarskim agencijama i sl., onosno za sve koji žele da usvoje osnovna znanja iz oblasti interkulturalnim razumijevanja, zaštite ljudskih prava, mirnog rešavanja konflikata, izgradnje mira a u cilju razvijanja svijesti o ulozi i značaju ovih vrednosti u jednom društvu, kao i zaštiti i promociji istih. Kurs je pohađalo 20 polaznika. Pored pomenutog izlagača, predavači su bili i eminentni profesori i stručnjaci iz različitih oblasti kako iz Srbije tako iz inostranstva poput: prof. dr Mevluda Dudića, prof. dr Marije Knežević, prof. dr Dragane Mašović, prof. dr Enesa Osmančevića, prof. dr Haruna Hadžića, prof. dr Amela Lukač Zoranić i doc. dr Aleksandara R. Ivanovića.

Polaznicima koji su pohađali kurs predstoji da u narednom period, a uz asistenciju akademskog koordinatora projekta, izrade eseje na odabrane teme koje se tiče tematksih celina obrađivanih u toku kursa. Svim polaznicima koji uspešno izrade i odbrane svoje eseje biće dodeljeni sertifikati od strane Helsinškog komiteta iz Norveške i Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language