Održana promocija časopisa Ekonomski izazovi

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru u četvrtak, 09. 01. 2014. godine, održana je promocija četvrtog broja naučnog časopisa Ekonomski izazovi. Na promociji su govorili rukovodilac Departmana za ekonomske nauke, prof. dr. Bećir Kalač, i generalni menadžer Univerziteta, doc. dr. Elma Elfić Zukorlić, koji su pozdravili prisutne i istakli značaj objavljivanja naučnih radova i istraživanja na polju ekonomskih nauka. O samom IV broju i o prethodnim brojevima časopisa govorili su profesori Departmana za ekonomske nauke, prof. dr. Memed Meta, prof. dr. Šemsudin Plojović i doc dr. Suad Bećirović. Učešće na promociji uzeli su i  studenti Departmana, Ajla Šehović, Anela Feratović, Erna Latić i Rašid Babić, koji su govorili o biznis planovima i značaju planiranja u biznisu.

Projekat za izdavanje časopisa "Ekonomski izazovi" započeo je akademske 2011./12. godine. Cilj je bio časopis gdje će istraživači moći da objave radove koji na istraživački, analitički i kritični način osvjetljavaju problematiku savremene ekonomske nauke. Na taj način daju se preduzetnicima, menadžerima, političarima instrukcije za poboljšanje efikasnosti i poboljšanje životnih uslova, kao i unapređenje nastave na univerzitetu. Do sada su izašla 4 broja sa ukupno 44 naučna i stručna rada od 44 autora i koautora.

Uređivanjem časopisa bavi se uređivački odbor sastavljen od nastavnika i saradnika na Departmanu kao i spoljnih članova sa renomiranih naučno-istraživačkih institucija iz zemlje i inostranstva (Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora).

Časopis izlazi dva puta godišnje – u martu i novembru.

Rok za predaju radova za peti broj ekonomskih izazova je 14.02.2014. godine.

Časopis ima svoju internet prezentaciju na ei.uninp.edu.rs

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language