Održana panel diskusija Obrazovanje u integrisanoj Evropi

Na Internacionalnom univerzitetu u Novom Pazaru održana je danas, 31.03.2014. g., panel diskusija pod nazivom Obrazovanje u integrisanoj Evropi. Na panelu učešće je uzelo dvadesetak naučnih radnika iz zemlje i regiona. Panel diskusiju otvorio je rektor, prof. dr. Suad Bećirović, koji je tom prilikom ukazao na značaj otvorenih diskusija na temu obrazovanja i usaglašavanja visokog školstva sa obrazovanjem u EU. Gost IUNP-a bio je i savjetnik za visoko obrazovanje u EU, gdin. Marcel Van de Voorde kome je tom prilikom uručen počasni doktorat  “Doktor  honoris causa”. Prof. dr. Marcel Van de Voorde naučnu karijeru otpočeo je 1965. godine u CERN-u ( Evropska organizacija za nuklearna istraživanja ) gdje je bio šef odjela tehnologije a kasnije i naučni savjetnik ove direkcije; upravljao je Udruženim istraživačkim centrima EU te programima EK kao što su: COST , EUREKA , ERASMUS , TEMPUS , Marie Curie , Bolonjska deklaracija; gostujući profesor Max Planck instituta – Stuttgart; direktor istraživanja Privatne radioterapijske ordinacijeza rak BRACA u Zevenu; naučni savjetnik predsjedavajućeg Upravnog odbora DESY ( Deutsches Elektronen – Synchrotron ), istraživački centar Helmholtz Association ); specijalni savjetnik izvršnog predsjednika za evropske politike i poslove IMEC –a.

Profesor Van de VOORDE ima četrdeset godina iskustva u visokom obrazovanju, istraživanju i upravljanju u evropskim istraživačkim organizacijama.  Počasni doktorat Van de Voordeu uručio je rektor, prof. Bećirović.  Nakon uručenja doktorata prisutnima se obratio prof. Van de Voorde, zahvalio se na počasnom doktoratu i otvorio panel diskusijom na temu Evropski obrazovni sistemi i izazovi za univerzitete, profesore i studente  u procesu integracije na evropskoj sceni. Nakon toga nastavljena je diskusija na temu Prednosti i nedostaci Bolonjske deklaracije o kojima je govorio prof. dr. Mevlud Dudić i Izazovi u Visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini o kojima je govorio prof. dr. Enver Halilović, rektor Univerziteta u Tuzli.

Učešće u diskusiji uzeli su i prof. dr Radmilo Todosijević, prof. dr Tarik Obralić, prof. dr Refik Šećibović, prof. dr Senad Bušatlić i prof. dr Špetim Doda. 

Nakon održane diskusije visoku delegaciju primio je predsjednik IUNP-a, Muamer ef. Zukorlić. Na sastanku se razgovaralo o unapređenju visokog obrazovanja u zemlji i regionu i usklađivanju nastavnih procesa sa obrazovanjem u Evropskoj uniji.

Inače, ciljevi panel diskusije su sagledavanje uloge obrazovanja u promociji interkulturalnog dijaloga i multikulturalne pismenosti,  identifikacija i procjena uloge obrazovanja u formiranju identiteta pojedinca,  razmatranje sugestije za i protiv okvira EU obrazovanja, ukazivanje na posebnosti unutar EU obrazovanja,  prepoznavanje utjecaja EU na obrazovanje kao i utjecaja obrazovanja na EU integracije neki su od glavnih ciljeva današnje panel diskusije.

 

GALERIJA SLIKA

 

Leave a comment

×
Language